พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา ปี 2562 จังหวัดขอนแก่น

         วันที่ 19 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกูล เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา ปี 2562 จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทอินทัช บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทแอวานซ์ อิโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทย จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มอินทัชได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีครูและโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของเยาวชน และในปี 2562 “โครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในจังหวัดขอนแก่น ได้มอบทุนให้กับนักเรียน ครู และโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น รวมจำนวน 220 ทุน เป็นเงิน จำนวน 1,700,000 บาท โดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ภาพกิจกรรม