พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

9 กรกฎาคม 2561 พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาปฏิบัติราชการเพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและตรวจเยี่ยม สำนักงาน สถานศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ประสานผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงภายในจังหวัดขอนแก่น ประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1-5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. ประธานกรรมการอาชีวจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ตรวจสอบภายใน และนิติกร ของแต่ละหน่วยงานตามลำดับ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น                                                                                          วิไลพร/ภาพ/ข่าว