บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี พ.ศ. 2563
หน่วยสอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
วันที่ ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2563