นิทรรศการศิลปะออนไลน์ “นิทรรศการ ศิลป์ สร้าง สุข”

เครือข่ายครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ เครือข่ายครูศิลปะอีสาน
ขอเชิญชวน ศิลปิน ครู นักเรียน ผู้สนใจ ร่วมรับชมและส่งผลงานศิลปะ ร่วมแสดงผลงานออนไลน์ “ศิลป์ สร้าง สุข”.. “ส่งกำลังใจ ต้านภัยโควิด”
ผลงานไม่จำกัดเทคนิค และ เนื้อหา ส่งผลงานได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค นิทรรศการ “ศิลป์ สร้าง สุข” ผลงานทุกชิ้น ให้แจ้งชื่อผู้สร้างสรรค์ ชื่อผลงาน เทคนิค และแนวคิด พร้อมชื่อภาพผู้วาด และผลงานทุกชิ้นจะแสดงออนไลน์ และ รับเกียรติบัตร ร่วม แสดงงานนิทรรศการ …สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ที่ …นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ 089-9602465

โดย เครือข่ายครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ เครือข่ายครูศิลปะอีสาน