ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยการว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

23 สิงหาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในภาระกิจลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ณ โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ และวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (วก.หนองเรือ) จังหวัดขอนแก่น และได้ตรวจเยี่ยมชมโรงงานมิตรภูเวียง เยี่ยมชมฐานการฝึกงานของนักศึกษาโครงการทวิภาคี ได้แก่ระบบ Automaiton และศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค (Technical Training Center) และเดินทางกลับโดยสายการบินไทยสมายด์ เมื่อเวลา ๑๗.๔๕ น.

วิไลพร/ภาพ/ข่าว