ต้อนรับคณะติดตาม โครงการติดตามเชิงบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

           29 พฤษภาคม 2562 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการต้อนรับคณะติดตามเชิงบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติในพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2526 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม