งานแถลงข่าว Run For Child 2020 “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก”

งานแถลงข่าว Run For Child “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
เวลา 13.30 น.วันที่ 30 ม.ค.ที่ ห้องหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการจัดการแข่งขัน เดิน – วิ่ง การกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก”มินิมาราธอน Run For Child 2020 โดยมีนายประสาท พิมพ์สุข อดีต ผอ.ร.ร.บ้านโนนม่วง นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้แทน กศจ.จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ บุญฤทธิ์รักษา นายกสมาคมผู้บริหาร ร.ร.เอกชน จ.ขอนแก่น นางพรณี สึมิ ประธานกรรมการบริษัทโตเกียวมอเตอร์ นายอภิวัฒน์ บุญอเนก (ครูเต้ย) ครูโรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขก. เขต 5 และสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่ง
ดร.สุภชัย ศธจ.ขอนแก่น กล่าวว่าด้วยหลักการและเหตุผลที่ว่า ปัจจุบันคนเราขาดความเอาใจใส่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของตนเอง ดังนั้นการออกกำลังกายจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การออกกำลังกายมีหลายวิธีตามแต่ความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละบุคคล แต่ที่เหมาะสมที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ คือการออกกำลังกายด้วยการเดิน – วิ่งช้า ๆ ซึ่งจะทำให้เป็นผลดีต่อสุขภาพ ร่างกาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาในเด็ก เยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปและตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย
2. เพื่อระดมทุนทรัพย์สมทบกองทุนพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
3. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น
4. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรที่ประสบอุบัติภัย

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 และสมัครหน้างาน ได้ในวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 04.30 น.หรือสมัครได้ที่สถานที่รับสมัครสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โทร.043-234634 , 043-234635 ฝ่ายเลขานุการ คุณศิริวรรณ จันทรา โทร. 082-1107104

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้1. เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ Fun run 5.8 กม. ลำดับที่ 1-3 ได้รับถ้วยรางวัล ลำดับที่ 1-500 ได้รับเหรียญ นักเรียน อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง ค่าสมัคร 50 บาท (ไม่ได้เสื้อ)บุคคลทั่วไป ชาย/หญิง ค่าสมัคร 300 บาท (ได้เสื้อ) VIP ชาย/หญิง ค่าสมัคร 1,000 บาท (ได้เสื้อ VIP + เหรียญ)2. วิ่งมินิมาราธอน 10.8 กม. ลำดับที่ 1-3 ได้รับถ้วยรางวัล ลำดับที่ 1-500 ได้รับเหรียญ บุคคลทั่วไป ชาย/หญิง ค่าสมัคร 400 บาท (ได้เสื้อ)VIP ชาย/หญิง ค่าสมัคร 1,000 บาท (เสื้อ VIP + เหรียญ)การรับเบอร์ – เสื้อที่ระลึก
ผู้สมัครแข่งขัน โปรดนำหลักฐานการสมัคร ไปติดต่อขอรับหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน พร้อมเสื้อวิ่ง ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 – 19.00 น. ณ บริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ เช้าวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ก่อนปล่อยตัวนักวิ่ง
เครดิต ภาพ/ข่าว : KKCH TV
รายละเอียดเพิ่มเติม :https://run.kk-education.com/index.php?m=kked

ภาพกิจกรรม