งานแถลงข่าว Run For Child 2020 “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก”