งานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ.2562

          นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ.2562 โดยนายปรีชา นารีวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เป็นผู้กล่าวนำขอขมาเนื่องในวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย)ได้ทำพิธีสงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแ่้ก่น ข้าราชการอาวุโส และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การพิเศษเขตการศึกษา 9 บริเวณด้านหลังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม