คณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2562