ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ “ปฏิบัติธรรม สร้างความดี ชีวีมีสุข : Happy Soul” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ “ปฏิบัติธรรม สร้างความดี ชีวีมีสุข : Happy Soul” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการอบรม happy soul(1)