กิจกรรมเปิดบ้านสู่ชุมชน open house

       เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เปิดบ้านสู่ชุมชน open house จัดโดย    โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย โดยมีนาย พิชิต บุตรศรีสวย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ซึ่งภายในงานมีการ จัดนิทรรศการทางการศึกษาของนักเรียน,ออกร้านขายของ,การแสดง และการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ

 

ภาพกิจกรรม