กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หํว ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หํว ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานกล่าวถวายราชสดุดี ลงนามถวายพระพร ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ประธานนำกล่าวคำสัตย์ปฏิณานในการเป็นข้าราชการที่ดี ใต้เบื้องพระยุคลบาท ซึ่งมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นและข้าราชการในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมนพเกล้า ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น