กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2561 วันที่ 18 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เพื่อคัดเลือก กองลูกเสือ เนตรนารี เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประกวด ในระดับประเทศ  ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น