การแข่งขัน เดินวิ่งการกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020

     1 มี. ค. 63  บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด การแข่งขัน เดินวิ่งการกุศล “วิ่งกับศึกษา หาทุนเพื่อเด็ก” มินิมาราธอน Run For Child 2020 โดยมีนายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานการดำเนินงาน พร้อมการแสดง มินิคอนเสริ์ต จากนายอภิวัฒน์ บุญอเนก (ครูเต้ย อภิวัฒน์) ครูโรงเรียนบ้านกุดธาตุ สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นักร้องแนวเพลงสตริงอีสานชื่อดัง และนักวิ่งทุกเพศ ทุกวัย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,500 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาในเด็ก เยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงประโยชน์ ของการออกกำลังกาย และยังเป็นการระดมทุนทรัพย์สมทบกองทุนพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่นและช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรที่ประสบอุบัติภัย ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ Fun Run 5.8 กิโลเมตร แบ่งประเภทชาย – หญิง จำนวน 3 รุ่นอายุ ลำดับที่ 1 – 3 ของแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล มีจำนวนทั้งสิ้น 18 รางวัล และประเภทวิ่งมินิมาราธอน 10.8 กิโลเมตร แบ่งประเภทชาย – หญิง จำนวน 7 รุ่นอายุ ลำดับที่ 1 – 3 ของแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยรางวัล มีจำนวนทั้งสิ้น 42 รางวัล และ ผู้ที่สามารถเดิน – วิ่งเข้าสู่เส้นชัยทุกประเภท จะได้รับเหรียญรางวัล พร้อมมอบเกียรติบัตร และโล่ สำหรับผู้สำนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย วิไลพร/ภาพ/ข่าว