การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2)

       4 กันยายน 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2) ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2562 โดยมอบหมายให้สหวิทยาเขตเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันแต่ละกลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่ 2 คือ สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ และ สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี ณ เวทีกลาง สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายในงานได้จัดพิธีมอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมด้วย

ภาพกิจกรรม