การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9

วันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9 จำนวน 26 อัตรา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะและแนะนำเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก สกสค.ในกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนท่านใดที่ย้ายมาจากต่างจังหวัดและสวัสดิการต่าง ๆ และ ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ปฐมนิเทศและแนะนำการปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำที่ดี มีวิสัยทัศน์ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนภายในเขตหรือหมู่บ้านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ โดยมีผู้มารายงานตัวจำนวนทั้งสิ้น 26 อัตรา ไม่มีผู้สละสิทธิ์ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น