การออกตรวจติดตามดูแลเฝ้าระวังสถานการณ์/ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในเทศกาลวันลอยกระทง

 

        วันที่11พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น.-22.00น. ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อมการออกตรวจติดตาม ดูแลเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในเทศกาลวันลอยกระทง และออกตรวจติดตามในพื้นที่ัจัดกิจกรรม บึงทุ่งสร้างและบึงศรีฐาน ร่วมกับสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2 ,สพป.ขอนแก่นเขต1,สพม.25,และ พสน.ศธจ.ขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำ ชี้แนะ นักเรียน นักศึกษา ในการประพฤติตนให้สมวัย ทั้งนี้ ไม่พบนักเรียน นักศึกษา ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม

ภาพกิจกรรม