การอบรมนำผลสอบ o-net ไปพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

            24 มกราคม 2562 ดร.ศุภชัย จันทร์ปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น   เป็นประธานเปิดการอบรมนำผลสอบ o-net ไปพัฒนาการเรียนการสอน        และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานวิชาการในการนำผลสอบ o-net ไปพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้างานวิชาการโรงเรียนเอกชนที่เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 166 คน และกล่าวรายงานโดย นายสุวัฒน์ชัยแสนราชรองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นณ ห้องบริรักษ์ โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Cr.ภาพ/ข่าว PR. ศธจ.ขอนแก่น