การอบรมการนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA/CATAS) ของสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1

24 สิงหาคม 2564 นายกันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระบบบันทึกข้อมูล NISPA/CATAS ของสถานศึกษาเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 27 โรงเรียน และกล่าวรายงานผลการดำเนินงานโดย นางสาวจารุวรรณ ชินดร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น