การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. 63 ภาค ก และภาค ข

          วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย พ.ต.ต.สันติ มุริจันทร์ ประธาน อกศจ.ขอนแก่น ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นายสมควร สุดเพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ โคตรวงศ์ ผู้แทนการศึกษาเอกชน ใน กศจ.ขอนแก่น นางไสว ภักดิ์ศรีแพง ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ใน กศจ.ขอนแก่น และนางสาวศุภรัสมิ์ อาจอำนวย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยกำหนดการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 โดยจัดสนามสอบทั้งหมดจำนวน 3 สนามสอบ คือ
1. สนามสอบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบคือ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3
2. สนามสอบโรงเรียนขามแก่นนคร ผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบคือ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
3. สนามสอบโรงเรียนนครขอนแก่น ผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบคือ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาธิการประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
มีผู้สมัครสอบออนไลน์ จำนวน 3,722 ราย ผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 3,707 ราย เข้าสอบจำนวน 3,460 ราย ขาดสอบ จำนวน 247 ราย การดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรการและประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ในการให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องสอบ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ อสม.จังหวัดขอนแก่น การสะแกนร่างกายหาวัตถุโลหะทุกชนิด ก่อนขึ้นห้องสอบจากหน่วย EOD จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และได้รับความอนุเคราะห์การตรวจจับสัญญาณคลื่นโทรศัพท์และสัญญาณอื่น ๆ จากสำนักงาน กสทช.ขอนแก่น (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณคณะกรรมการสนามสอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี