การรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครุผู้ช่วย ครั้งที่ 6(เพิ่มเติม) จำนวน 14 อัตรา

    วันที่ 7 มกราคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการเรียกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครุผู้ช่วยและขอใช้บัญชีผู้สอบแขงขันได้ในบัญชีของ กศจ.อุดรธานี ไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันในบัญชีของ กศจ.ขอนแกน ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครั้งที่ 6(เพิ่มเติม) จำนวน 14 อัตรา มารายงานตัว 11 ราย สละสิทธิ์ จำนวน 3 ราย ย้ายตามผลการสอบแข่งขันได้ จำนวน 1 ราย ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ จากบัญชีของ กศจ.อุดรธานี ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ กศจ.ขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา มารายงานตัวครบ โดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะ แนะนำ การปฏิตนในการเป็นข้าราชการครูที่ดี สำหรับครูที่บรรจุใหม่ในครั้งนี้ ณ ห้องประขุมพระเทพวิมลโมโลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม