การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2561

วันที่ 3 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจความเรียบร้อย เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และถูกต้องตามหลักเกณฑ์
การรับสมัคร ซึ่งตำแหน่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ที่จะดำเนินการคัดเลือก มีดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 140 อัตรา
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 5 อัตรา