การประชุม การตรวจติดตาม นโยบายการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 โควิค-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

        15 มิถุนายน 2563 ดร.ปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานในการประชุม การตรวจติดตาม นโยบายการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 โควิค-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม