การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562

     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จาก ศธจ.ขอนแก่น, สพป.ขอนแก่น เขต 1-5, สพม.25 และ อบจ.ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 48 คน โดยในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ รองคณบดีวิทยาลัยพิชญบัณฑิต เป็นวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วิชัย กันหาชน, ดร.แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย และ นางนางเยาว์ ประสมเพชร ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพแนวทางการนิเทศในภาพรวมของจังหวัดขอน

ภาพกิจกรรม