การประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ชั้น 2
ดร. สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
โดยในการประชุม ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติการแต่งตั้งครูและผู้สอนชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน,หลักเกณฑ์การยื่นเรื่องเพื่อขอหนังสือรับรองในการขอรับการตรวจลงตราประเภท non-imimgrant ระหัส ed เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนอกระบบ,หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนนอกระบบ และอื่นๆ