การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (อกศจ.)เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

     16 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (อกศจ.)เกี่ยวกับการพัฒนา โดยมี นายศิริชัย วงศ์พุฒ ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (อกศจ.)เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาคุณภาพและการจัดการสึกษาในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเกียรติยศแก่นคูณ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม