การประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ งานกาชาดและประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00  น.  ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ งานกาชาดและประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1-5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตมัธยมศึกษา เขต 25 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 ผู้แทนจาก กศน.จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นทุกคน และเป็นการรายงานผลการดำเนินงานจัดงานในปี 2561 ที่ผ่านมาให้คณะอนุกรรมการจัดงานฯได้รับทราบ โดย นางศิริวรรณ จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวย และนางกฤษณา เสมหิรัญ,นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้รายงานผลประมวลภาพจากการจัดงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมโลี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม