การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาไอคิวเด็กปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น

                   วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาไอคิวเด็กปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น. เพื่อเตรียมนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม พมจ.จังหวัดขอนแก่น