การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดขอนแก่น

            วันที่ 25 ตุลาคม 2562  นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐและเอกชนได้เสนอแนวทาง ข้อสังเกตุ ข้อควรระวัง ประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด

ภาพการประชุม