การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

19 ธันวาคม 2562   ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมโลี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น