การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวัดขอนแก่น

6 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวัดขอนแก่น เพื่อวางแผนการดำเนินงาน พิจารณาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกณฑ์มาตรฐาน 19 ตัวชี้วัด และวางแผนการลงเยี่ยมโรงเรียนเพื่อยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง สู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น