การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ระดับจังหวัดขอนแก่น

    27 มกราคม 2564 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ระดับจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนในทุกด้าน การดำเนินการครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรในคราวเดียวกัน โดยในการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล รวม 3 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประภาภักดิ์โพธิ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม