การประชุมการสรุปงานของผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.ดร.กันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมการสรุปงานของผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น