การบรรจุและปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย สพฐ.63 ครั้งที่ 2

2 ธันวาคม2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับกราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 224 อัตรา ดังนี้
1.กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 72 ราย
2.กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 35 ราย
3.กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 54 ราย
4.กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 28 ราย
5.กลุ่มวิชาเอกเคมี จำนวน 1 ราย
6.กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 3 ราย
7.กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 3 ราย
8.กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 2 ราย
และมีผู้สละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 14 ราย ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้เกียรติจาก ดร.ทวีศิลป์ สารเสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน สกสค. การสมัครสมาชิก และผลประโยชน์ที่ได้รับ และ ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ปฐมนิเทศ และบรรยายสรุป การปฏิบัติตนเป็นข้าราชการครูที่ดี มีอะไรบ้างที่นักเรียนต้องการ ผู้ปกครองต้องการ และสังคมต้องการอะไรกับอาชีพครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม