การบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

   

       28 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 โดยวันนี้ได้ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีตามลำดับ ได้เลือกโรงเรียนที่มีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนว่างใน สพป.ขอนแก่น เขต 1-5 และ สพม.25 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในเรื่องการประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ในการปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนใหม่ การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่ง และ ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนป้ายแดงทุกท่าน หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

ภาพกิจกรรม

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่ page facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น