การดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมสร้างความดีชีวีมีสุข

       9 สิงหาคม 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดโครงการปฏิบัติธรรมสร้างความดีชีวีมีสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดโมกขวนาราม ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม