การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (สพฐ.) ปี พ.ศ.2561 (ภาค ค)

        9 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยดร.สุภชัย จันปุ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายลิขิต เพชรผล ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ.ขอนแก่น                        ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผอ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ พร้อมให้กำลังในคณะกรรมการและผู้เข้าสอบ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (ภาค ค)ความเหมาะกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบสังกัดสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 332 ราย และสังกัดสำนักงานเขตำนที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 54 ราย รวมทั้งสิ้น 386 ราย ณ สนามสอบโรงเรียนขามแก่นนครขอนแก่น อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ แบ่งเป็นห้องสอบจำนวน 15 ห้องสอบ และไม่มีผู้ขาดสอบ โดยดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีเหตุการณ์ผู้เข้าสอบมีอาการสืบเนื่องจากท้องเสียอย่างรุนแรงมาก่อน 2 วัน ทำให้เกิดอาการเหนื่อยหมดแรงคล้ายจะเป็นลมจึงได้แจ้ง รถพยาบาลมารับนำส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อรักษาอาการต่อไป

ภาพกิจกรรม