การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 (ภาค ก)