การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือเหตุพิเศษ สพฐ. พ.ศ.2562 ณ สนามสอบโรงเรียนขามแก่นนคร

     10 สิงหาคม 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานสนามสอบ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 ณ สนามสอบโรงเรียนขามแก่นนคร ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมดจำนวน 541 คน มีผู้เข้าสอบจำนวน 525 คน มีผู้ขาดสอบจำนวน 16 คน ซึ่งการดำเนินการสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการสอบครั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้รับความอนุเคราะห์ในการออกข้อสอบ
จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการรับ-ส่งข้อสอบ ที่ดำเนินการอย่างรัดกุม ปลอดภัย และข้อสอบพร้อมกระดาษคำตอบทั้งหมดส่งกลับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานครเป็นการเรียบร้อยโดยรถตู้รับ-ส่ง ข้อสอบออกจากสนามสอบเมื่อเวลา 17.38 นาฬิกา

ภาพกิจกรรม