กศจ.ขอนแก่นสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษปี63

   วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 โดยใช้สนามสอบโรงเรียนขามแก่นนคร ซึ่งเปิดรับสมัครจำนวน 14 วิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา พลศึกษา สังคมศึกษา ภาษาจีน นาฎศิลป์ ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง วิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และปฐมวัย มีผู้สมัครสอบจำนวน 650 ราย มีผู้เข้าสอบจำนวน 624 ราย ขาดสอบ 26 ราย โดย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้กำชับผู้กำกับห้องสอบทุกคน ให้ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องสอบให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์และให้ผู้เข้าสอบทุกรายสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิค-19) สแกนร่างกายเพื่อตรวจหาเครื่องมือสัญญาณโลหะโดยเจ้าหน้าที่ EOD ดำเนินการวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าสอบทุกคนโดยเจ้าหน้าที่จาก อสม. และในวันสอบภาค ก ได้รับเกียรติการตรวจเยี่ยมสนามสอบจาก นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ พ.ต.ต.สันติ มุริจันทร์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจความเรียบร้อยและตรวจเยี่ยมสนามสอบ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งภาค ก,ข และภาค ค

ภาพกิจกรรม