การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด...