Daily Archive: ธันวาคม 9, 2021

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานปัจจุบัน

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่องการสอบแข่...

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสั่งซ...

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลุกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย”ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลุกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย”ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครง...