Daily Archive: ธันวาคม 8, 2021

สำรวจรายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ที่ประสงค์รับการประเมิน คุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ส...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถาน...