Monthly Archive: พฤศจิกายน 2021

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ดาว์โหลดที่นี่ : แผนปฏิบัติการประจ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

         ...

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดข...

การรวบรวมข้อมูลปัญหา/ข้อเสนอแนะโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2564

การรวบรวมข้อมูลปัญหา/ข้อเสนอแนะโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2564

การรวบรวมข้อมูลปัญหา/ข้อเสนอแนะโคร...

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6

         ...