ขอแจ้ง Link เพื่อทดสอบการเข้าอบรม วันซ้อม วันที่ 3 สิงหาคม 2564 10.00 น -11.00 น.

แจ้งผู้สมัครเข้าอบรมทุกท่าน ขอแจ้ง...