Daily Archive: กุมภาพันธ์ 15, 2021

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนั...

แจ้งประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การคัดเ...