ศธจ.ขอนแก่นลงพื้นที่ตามแผนบูรณาการด้านการศึกษา ของจังหวัดขอนแก่น (โรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และ โรงเรียน Stand Alone)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.กันตธี...