Daily Archive: กุมภาพันธ์ 8, 2021

แจ้งกำหนดการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

แจ้งกำหนดการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

แจ้งกำหนดการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริย...

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม”สถานศึกษาปลอดภัย”ประจำปี 2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม”สถานศึกษาปลอดภัย”ประจำปี 2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนส...

แจ้งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันวาเลนไทน์ปี 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังปัญหา...

ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ”รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : เอกลักษณ์ไทยที่ภูมิใจ”

ประชาสัมพันธ์การประกวดผลิตสื่อสร้า...

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 10

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเพื...