ศธจ.ขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด ต้อนรับรองเลขาธิการ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนตามแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

       3 มกราค...