Monthly Archive: ธันวาคม 2020

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2563

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้อำนวยกา...

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวดในงาน “มหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ประจำปี 2564”

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งวงดนต...

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเอกสาร...

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ กศจ.ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผ...